Persondatapolicy

Persondatapolicy


1. GENERELLT
1.1 Denna policy om behandling av personupplysningar (Persondatapolicy) beskriver hur Anodyne ApS (”Anodyne”, ”oss”, ”våran”, ”vi”) insamlar och behandlar upplysningar om dig.
1.2 Persondatapolicyn om behandling av personupplysningar som du ger till oss, eller som vi insamlar via Anodynes hemsida, www.anodyne.se (”Hemsidan”).
1.3 Anodyne ApS är dataansvariga för dina personupplysningar. Alla hänvisningar till Anodyne kan göras via de kontaktuppgifter som anges under punkt 7.


2. VILKA PERSONLIGA UPPLYSNINGAR INSAMLAR VI OM DIG, FÖR VILKET SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR INSAMLINGEN OCH BEHANDLING

2.1. När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt information om dig och din användning av webbplatsen, till exempel vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på hemsidan, din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om din dator.
2.2. Syftet är att optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion, såväl som målinriktad marknadsföring, inklusive omdirigering via Facebook, Instagram, Google och liknande. Detta med hjälp av cookies (läs mer om cookies här). Denna behandling av upplysningar är nödvändig för att vi ska kunna ta hand om våra intressen att förbättra hemsidan och visa dig relevanta erbjudanden och nyheter.

2.3 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU Persondatauppgifterförordning art 6, stk. 1, litra f.

2.4 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss ​​på hemsidan samlar vi in ​​de upplysningar du tillhandahåller, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leveransönskemål, samt information om den IP-adressen från vilken beställningen gjordes.
2.5 Syftet är att vi kan leverera de produkter du beställt och dessutom uppfylla vårt avtal med dig, inklusive att hantera dina rättigheter att returnera och reklamera. Upplysningar om dina inköp kan också behandlas för att uppfylla lagkrav, det innefattar redovisning och bokföring. Köpupplysningar lagras i SmartWeb, Economic och Epay, Viabill, Klarna eller PayPal (beroende på vilken betalningsmetod du valde). Vid inköp samlas IP-adressen för det ändamål och tar hand om vårt intresse i att förebygga bedrägeri.

2.6 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU Persondatauppgifterförordning art 6, stk. 1, litra b, c og f
2.7 När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in ​​information om ditt namn, din e-postadress och eventuellt även ditt mobilnummer.
2.8 Syftet är att ta hand om vårt intresse att leverera nyhetsbrev till dig.

2.9 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU Persondatauppgifterförordning art 6, stk. 1, litra f


3. MOTTAGARE AV PERSONUPPLYSNINGAR

3.1 Upplysningar om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer och beställningsnummer och specifika leveransönskningar meddelas PostNord, DPD, ChronoPost, Bring eller en leverantör som hanterar leveransen av de inköpta varorna till dig. För inköp av varor som inte är lagerförda kan nämnda upplysningar lämnas till tillverkaren eller säljaren av den berörda produkten, som i så fall kommer att ta hand om leveransen.
3.2 Upplysningar kan lämnas till externa samarbetare som behandlar upplysningar på våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartners för att inkludera teknisk verksamhet och förbättringar av webbplatsen, nyhetsbrev, riktad marknadsföring, inklusive omdirigering, samt din recension av vårt företag och produkter. Till exempel vidarebefordras upplysningar om ditt namn och ditt e-mail till TrustPilot så att vi kan skicka en inbjudan att göra ett omdöme på oss på TrustPilots hemsida. Om du väljer att lämna ett omdöme blir TrustPilot den registeransvarige för den information som tillhandahålls. Dessa företag är databehandlare enligt våra instruktioner och behandlar data som vi är dataansvariga för. Databehandlarna får inte använda informationen för något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss ​​och de är konfidentiella om dessa.
3.3 Beställningsupplysningar lagras i SmartWeb, Economic och Epay, Viabill, Klarna eller PayPal (beroende på vilken betalningsmetod du har valt). Syftet är att följa redovisningslagens krav på lagring av denna data i 5 år.
3.4 Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med all databehandlingspersonal som hanterar personuppgifter på vår vägnar.
3.5 Fyra av dessa dataleverantörer, MailChimp Inc., ZenDesk Inc., Google LLC. och Facebook Inc. är etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkrade genom databehandlarens certifiering inom EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataförordningen art. 45.
 
- 1 Kopia av Google LLCs certifiering finns här:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
- 2 Kopia av Facebook Inc.s certifiering finns här:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
- 3 Kopia av Mailchimp s (The Rocket Science Group LLC) certifiering finns här:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
- 4 Kopia av Zendesk Incs certifieringf finns här:
https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/#privacy-shield


4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 För att skapa en öppenhet i behandlingen av dina upplysningar måste vi som dataansvarig informera dig om dina rättigheter.

4.2 Insiktsrätten

4.3 Du har rätt att när som helst begära information om bland annat vilken information vi har registrerat om dig, syftet med registreringen, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av upplysningar som eventuellt måste finnas, samt upplysningar kring varifrån upplysningarna härstammar.
4.4 Du har rätt att få en kopia av de personliga upplysningar vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personliga upplysningar, skicka en skriftlig begäran till info@anodyne.se - Du kommer att bli ombedd att bevisa att du är den du utger dig för att vara. Detta för att skydda dina personuppgifter.
 

4.5. Rätten till berättigande

4.5.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerat av oss. Om du uppmärksammar att det finns fel i den information vi har registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan korrigeras.
4.5.2 Upplysningar som vi har samlat i samband med ditt skapande som användare med inloggning, har du möjlighet att korrigera via inloggning till din användarprofil.


4.8 Rätten att borttagning

4.8.1 I vissa fall har du rätt till borttagning av all eller någon av dina personuppgifter, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av dina upplysningar, till exempel att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller att lagliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort dina personliga upplysningar.

4.8.2 Rätten att begränsa behandlingen för lagring

4.8.3 I vissa fall kan du ha begränsad behandling av dina personliga upplysningar till att endast bestå av lagring, till exempel om du tror att de upplysningar vi behandlar om dig är felaktiga.


4.9 Rätten till dataöverförbarhet

4.9.1 Du kan i vissa fall ha rätt att erhålla personuppgifter som du har lämnat oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och har rätt att överföra denna information till en annan dataansvarig.

4.9.2 Rätten till invändning

4.9.2.1 Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personliga upplysningar för direktmarknadsföring, inklusive profilering som gjorts för att rikta vår direkta marknadsföring.
4.9.3 Du har också rätt att, mot bakgrund av din personliga situation, motsätta sig behandlingen av dina personliga upplysningar som vi gör på våra legitima intressen, jfr. sektion. 2.1 och 2.3.

8. Rätten att återkalla samtycke

8.1 Du har rätt till att när som helst återkalla ett samtycke du har gett till oss. Om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta oss på info@anodyne.se

8.2 Rätten att överklaga
8.2.1 Du har rätt att när som helst göra ett klagomål hos www.datainspektionen.se om vår behandling av dina personliga upplysningar. Klagomål kan bland annat skickas till mailadress info@anodyne.se eller telefon (+46) 313 616 037


5. BORTTAGNING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Upplysningar som samlats om din användning av webbplatsen via Google Analytics, jfr. sektion. 2,1. raderas senast när du inte har använt webbplatsen på 50 månader. Du kan också aktivt blockera ett block i din webbläsare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
5.2 Upplysningar som samlas in i samband med din registrering för vårt nyhetsbrev kommer att raderas när ditt samtycke till ett nyhetsbrev dras tillbaka om vi inte har någon annan grund för att behandla informationen.
5.3 Uppgifter som samlats in i samband med köp som du har gjort på hemsidan, jfr. sektion. 2.2 kommer i princip att raderas 3 år efter utgången av det kalenderår då du gjorde ditt köp. Information kan dock lagras under längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det behövs för att lagliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkraven. Redovisningsmaterial hålls i 5 år till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i bokföringslagen.
5.4 Cookies: Du kan aktivt ta bort cookies i din webbläsare, till exempel för marknadsföring.
 
6. SÄKERHET
6.1 Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder mot personlig eller olaglig förstörelse, förlust, förändring eller försämring av personuppgifter och mot missbruk eller missbruk av någon person.
6.2 Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till din personliga information för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1 Anodyne ApS är den registeransvarige för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen.
7.2 Om du har frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy eller om du vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 4, kontakta:

Anodyne ApS
P.O. Pedersens Vej 9
8200 Århus N
Danmark
Tel. Nr: (+46) 313 616 037
E-post: info@anodyne.se


8. ÄNDRINGAR I PERSONDATAPOLICYS
8.1 Om vi ändrar i vår persondatapolicy kommer du att bli informerad om detta vid ditt nästa besök på hemsidan.


9. VERSIONER
9.1 Detta är version 1 av Anodynes personuppgiftspolicy daterad den 7 april 2018