Tvärvetenskaplig smärtbehandling

AV MARIA BALSLEV LARSEN OCH LOUISE KJÆR MATZEN, FYSIOTERAPEUTER HOS ALLEVIA - TVÄRVETENSKAPLIGT SMÄRTCENTER
 
Vi har som fysioterapeuter länge önskat oss en produkt som kan hjälpa vår patientgrupp med deras kroppshållning. Tidigare har vi tejpat våra patienter men eftersom vi har en patientgrupp som måste arbeta med muskulaturen i mycket långsamt tempo har detta inte varit möjligt mer än ett par timmar i taget - därför är det ingen bra lösning för dessa patienter. Vi har också använt oss av hållningselastik men inte heller då har trycket på axlarna varit optimalt och trycket i axillen har många gånger förvärrat den neurogena smärtbilden vi ser hos vår patientgrupp. Vi arbetar med målet att våra patienter ska kunna hjälpa sig själva så mycket det överhuvudtaget är möjligt och om man behöver uppsöka behandlare varannan dag för att lägga om tejp är vi tillbaka där vi började.

 

Våra patienter har provat många olika saker innan de vänder sig till oss på Allevia som är ett tvärvetenskapligt center för kronisk smärta (Mølholm) som ligger i Højbjerg, Århus. Vi måste därför tänka annorlunda som fysioterapeuter med denna patientgrupp. De flesta har någon form av nervproblematik och det gör att smärtan har blivit mer eller mindre kronisk. Det som sker när man har en så stor smärtproblematik är att hållningen blir markant sämre. Man har en tendens att falla ihop i hela columna (ryggen) och många söker sig till fosterställningen. Det medverkar till att man börjar få ännu fler skador på sin redan ”trötta”/smärtplågade kropp. Vi använder därför den hållningskorrigerande tröjan som ett viktigt komplement till, bland annat, patientens träning, men också till de dagliga aktiviteterna. Många klarar att utföra aktiviteter bättre när den goda kroppshållningen frigör tillräckligt med ”energi” för att kunna fokusera på eventuell gångfunktion mm.
 

De får låna hem den hållningskorrigerande tröjan en vecka i taget. Eftersom den nedsatta rörligheten är ett stort problem för nästan alla patienter med kronisk smärtproblematik, har blixtlåsmodellen varit en mycket god hjälp eftersom de då har lättare att ta av och på den åtsittande tröjan. De flesta tränar upp sig inom en vecka i att använda tröjan många timmar varje dag och märker en stor smärtlindring när de använder just denna.
 

Många uttrycker själva att de känner sig friskare genom att kroppshållningen förändrats till det bättre. Vi upplever som fysioterapeuter att vi kan fokusera mer på träningen runt själva skadan/smärtan, när kroppshållningen är den rätta. Vi ser tydligt att kroppshållningen samt andningen är två av de viktigaste områdena att fokusera på hos i stort sett alla patienter med kronisk smärta. Om dessa inte fungerar bra har vi som fysioterapeuter inte stora möjligheter att lindra smärtan hos dessa patienter.
 

Vi har därför mycket stor tilltro till den hållningskorrigerande tröjan. Det som gör denna betydligt bättre än exempelvis korsett etc. är att du hela tiden tränar din muskulatur istället för att passivisera den. Kinesiotejp är bra men är svår att använda för våra patientgrupper eftersom de många gånger inte själva kan lägga på tejpen. Eftersom det är en kronisk skada/smärta som inte försvinner av sig själv kan de därför inte heller ha på tejpen dygnet runt. Vi rekommenderar därför denna hållningskorrigerande tröja till i stort sätt alla våra smärtpatienter oavsett om det rör sig om axel-, bäcken-, korsryggs-, nack- eller bröstproblematik mm.
 
Louise Kjær Matzen – Fysioterapeut
Maria Balslev Larsen – Fysioterapeut