Anodyne review av kunder

Anodyne, fungerar det verkligen? Det är en av de frågorna vi ofta får. För att mäta kundnöjdheten har vi genomfört en undersökning med 1.185 kunder hos Anodyne®. Dessa har köpt en eller flera produkter från oss i perioden 1. Maj 2016 – 23. April 2017.

Undersökningen har bestått av 13 frågor om bland annat användarens utgångspunkt gällande smärta och spänningar, användningsfrekvens, produktval, upplevelse om effekten av produkten och om användaren skulle rekommendera produkten till andra.

 

Har du frågor gällande detta Anodyne-test är du alltid välkommen att kontakta vår kunderservice. Klicka här för mer information om grunderna till undersökningen.
 

Nedan kan du läsa frågor och svar från våra kunder.

Läs mer

Datainsamling till Anodyne-test

Information har samlats in genom Surveymonkeys undersökningsmodul. Alla svar finns i undersökningen för att ge ett så giltigt och tillfredställande resultat som möjligt. Kunderna fick förfrågan genom e-mail att delta i undersökningen som startades den 23. Maj 2017.
 

Svar från kunder som köpt en produkt från IntelliSkin (som såldes via den danska hemsidan mellan oktober 2014 – mars 2017) är exkluderade från undersökningen då vi inte längre säljer dessa produkter. Därför är det inte relevant att ha med dessa i Anodynes kundundersökning.
 

Undersökningen har gjorts för att stödja och verifiera resultatet från ett pilotprojekt, som gjorts av en grupp fysioterapeut-studenter, gällande produkternas effekt på kroniska smärtpatienter. Detta är en del av deras avslutande kandidatexamen.
 

Undersökningen kan inte betraktas som vetenskapliga studier men däremot användbar som Anodynes enkät för både potentiella kunder, oss själva och till producenten av hållningskorrigerande kläder. Vi strävar hela tiden mot att kunna utveckla produkterna i takt med kundernas behov, upplevelser och önskan.
 

Läs mindre

1 Jag har i vardagen besvär av smärtor eller spänningar i rygg, nacke eller skuldror

Inte relevant

3,62%

Har inte smärta eller spänningar i nacke, rygg och skuldror i allmänhet

I mindre grad

16,01%

Har lite smärta eller spänningar i nacken, rygg och skuldror i allmänhet

Varken eller

2,12%

have answered 'not relevant' to the questionHar svarat "varken eller" på denna fråga

I någon grad

44,61%

Har i någon grad smärta eller spänningar i nacke, rygg eller skuldror i allmänhet

I hög grad

33,25%

Har i hög grad smärta eller spänningar i nacke, rygg eller skuldror i allmänhet

Inget svar

0,39%

Har inte svarat på frågan

2 Jag har senast köpt följande produkt

AlignMed Posture Shirt

77,02%

Har köpt en Posture Shirt

AlignMed Interactive Bra

17,95%

Har köpt en AlignMe Bra

SpinalQ Pro

0,67%

Har köpt en SpinalQ Pro

MyLign Pro

1,06%

Har köpt en MyLign Pro

IntelliSkin

3,27%

Har köpt en IntelliSkin Shirt

Inget svar

0,03%

Har inte svarat på frågan

3 Jag använder min Alignmed® produkt i genomsnitt

1-2 dagar i veckan

33,89%

Använder produkten 1-2 dagar i veckan

2-3 dagar i veckan

20,76%

Använder produkten 2-3 dagar i veckan

3-4 dagar i veckan

14,56%

Använder produkten 3-4 dagar i veckan

4-5 dagar i veckan

13,13%

Använder produkten 4-5 dagar i veckan

5-7 dagar i veckan

17,66%

Använder produkten 5-7 dagar i veckan

Inget svar

0%

Har inte svarat på frågan

4 Jag känner att min produkt från AlignMed® har god effekt på min kroppshållning när jag inte är aktiv (alla stillasittande aktiviteter)

Mycket oenig

0,96%

Känner ingen effekt på deras hållning med användning av AlignMed när de inte är aktiva (T.ex. sittandes)

Oenig

2,39%

Känner en liten effekt på deras hållning med användning av AlignMed när de inte är aktiva (T.ex. sittandes)

Varken eller

14,11%

Är neutral i fråga

Enig

58,85%

Känner en god effekt på deras hållning med användning av AlignMed när de inte är aktiva (T.ex. sittandes)

Mycket enig

23,68%

Känner en mycket god effekt på deras hållning med användning av AlignMed när de inte är aktiva (T.ex. sittandes)

Inget svar

0,01%

Har inte svarat på frågan

5 Jag känner min AlignMed® produkt har bra effekt på min hållning när jag är aktiv (träning, städning, promenader osv)

Mycket oenig

0,48%

Känner ingen effekt på deras hållning med användning av AlignMed när de är aktiva (T.ex. Träning, promenader mm.)

Oenig

1,67%

Känner en liten effekt på deras hållning med användning av AlignMed när de är aktiva (T.ex. Träning, promenader mm.)

Varken eller

13,40%

Är neutral i frågan

Enig

55,50%

Känner en god effekt på deras hållning med användning av AlignMed när de är aktiva (T.ex. Träning, promenader mm.)

Mycket enig

28,95%

Känner en mycket god effekt på deras hållning med användning av AlignMed när de är aktiva (T.ex. Träning, promenader mm.)

Inget svar

0%

Har inte svarat på frågan

6 Jag har blivit mer uppmärksam på min kroppshållning i vardagen, efter jag börjat använda min produkt från AlignMed®

Mycket oenig

0,48%

Är inte mer medveten om deras kroppshållning efter användning av AlignMed produkt

Oenig

2,15%

Är lite mer medveten om deras kroppshållning efter användning av AlignMed produkt

Varken eller

15,18%

Är neutral i frågan

Enig

53,46%

Är mer medvetna om deras kroppshållning efter användning av AlignMed produkt

Mycket enig

28,73%

Är mycket mer medvetna om deras kroppshållning efter användning av AlignMed produkt

Inget svar

0%

Har inte svarat på frågan

7 Jag har haft mindre smärtor/spänningar efter jag börjat använda min produkt från AlignMed®

Mycket oenig

0,95%

Känner absolut inte mindre smärta eller spänningar vid användning av AlignMed produkt

Oenig

6,87%

Känner inte mindre smärta eller spänningar vid användning av AligMed produkt

Varken eller

33,49%

Är neutral i frågan

Enig

41,00%

Har mindre smärta eller spänningar efter användning av AlignMed produkt

Mycket enig

17,69%

Har mycket mindre smärta eller spänningar efter användning av AlignMed produkt

Inget svar

0%

Har inte svarat på frågan

8 På hemsidan www.anodyne.se är det lätt att hitta information som jag hade behov för

Nej

5,88%

Det var inte lätt att hitta informationen de behövde på vår hemsida

Ja

93,83%

Det var lätt att hitta informationen de behövde på vår hemsida

Inget svar

0,29%

Har inte svarat på frågan

9 Det var lätt att hitta riktiga storleken på hemsidan, med hjälp av storleksguiden

Mycket oenig

1,59%

Tyckte att det var mycket svårt att hitta rätt storlek till deras produkt genom storleksguiden på vår hemsida

Oenig

9,38%

Tyckte att det var svårt att hitta rätt storlek till deras produkt genom storleksguiden på vår hemsida

Varken eller

13,17%

Är neutral i frågan

Enig

53,09%

Tyckte att det var lätt att hitta rätt storlek till deras produkt genom storleksguiden på vår hemsida

Mycket enig

22,48%

Tyckte att det var mycket lätt att hitta rätt storlek till deras produkt genom storleksguiden på vår hemsida

Inget svar

0,29%

Har inte svarat på frågan

10 Leveransen av min beställning skedde utan problem och jag fick min leverans inom 2-4 arbetsdagar

Mycket oenig

0,04%

Är mycket missnöjd med leveransen av produkten (inte levererad inom 2-4 arbetsdagar)

Oenig

2,30%

Är missnöjd med leveransen av produkten (inte levererad inom 2-4 arbetsdagar)

Varken eller

3,45%

Är neutral i frågan

Enig

37,41%

Är nöjd med leveransen av produkten (levererad inom 2-4 arbetsdagar)

Mycket enig

56,01%

Är mycket nöjd med leveransen av produkten (levererad inom 2-4 arbetsdagar)

Inget svar

0,79%

Har inte svarat på frågan

11 Jag fick direkt den storlek jag hade behov för, och därför inte bytt produkten mot en annan storlek

Mycket oenig

4,20%

Var mycket missnöjd med storleken på produkten och behövde byta till en annan storlek

Oenig

11,70%

Var missnöjd med storleken på produkten och behövde byta till en annan storlek

Varken eller

2,20%

Är neutral i frågan

Enig

23,30%

Var nöjd med storleken med produkten och behövde inte byta ut den till en annan storlek

Mycket enig

58,10%

Var mycket nöjd med storleken och behövde inte byta ut den till en annan storlek

0,50%

Har inte svarat på frågan

12 I det hela har det varit en positiv upplevelse att använda en produkt från AlignMed®

Mycket oenig

1,12%

Tycker att det var mycket svårt att använda AlignMed produkt

Oenig

3,02%

Tycker att det var svårt att använda AlignMed produkt

Varken eller

8,04%

Är neutral i frågan

Enig

49,44%

Tyckte det var lätt att använda AlignMed produkt

Mycket enig

37,48%

Tyckte det var mycket lätt att använda AlignMed produkt

Inget svar

0,90%

Har inte svarat på frågan

13 Jag kan tänka mig att rekommendera produkter från AlignMed® till vänner, familjen eller kollegor

Mycket oenig

1,39%

Skulle inte rekommendera AlignMed produkt till vänner, familj eller kollegor

Oenig

2,39%

Skulle vara tveksam till att rekommendera AlignMed produkt till vänner, familj eller kollegor

Varken eller

7,58%

Är neutral i frågan

Enig

43,21%

Skulle rekommendera AlignMed produkt till vänner, familj och kollegor

Mycket enig

45,40%

Skulle verkligen rekommendera AlignMed produkt till vänner, familj och kollegor

Inget svar

0,03%

Har inte svarat på frågan