14 dagar returrätt | Fri retur och byte

Vetenskapliga studier och resultat

Med tiden har flera studier och undersökningar gjorts på effekten av Anodyne Posture Shirt™, i olika sammanhang. Här har vi samlat ett utval av dessa. Vi lägger kontinuerligt till nya, relevanta material till arkivet.

 

Positiv effekt hos kroniske smertepatienter

Ett pilotprojekt bland patienter med kronisk smärta visar att Anodyne Posture Shirt™ kan vara ett effektivt kompletterande verktyg för att förbättra hållningen som en del av hanteringen av kronisk smärta. Projektet är baserat på en smärtklinik som har använt Anodyne Posture Shirt™ i 3 år för att behandla kroniska smärtpatienter. Du kan läsa hela projektet här.

 

Effektivt hjälpmedel för stillasittande datoranvändare

En vetenskaplig studie som syftar till att klargöra den kortsiktiga effekten av Anodyne Posture Shirt™ bland stillasittande datoranvändare. Studien visar att Anodyne Posture Shirt™ på kort sikt hade en förbättring av ergonomin på arbetsplatsen bland kommunala datoranvändare. Med hjälp av Anodyne Posture Shirt™ upplevde deltagarna mindre trötthet samt en betydande förbättring av deras hållning, fysiologiska lungfunktioner och arbetsproduktivitet. Du kan läsa hela studien här.

 

Effektiv för att förebygga idrottsskador

Studien är baserad på skidåkning och hur skador kan förebyggas med hjälp av bland annat Anodyne Posture Shirt™. Studien indikerar att skador ofta beror på muskeltrötthet snarare än utrustningsproblem. Studien drar slutsatsen att Anodyne Posture Shirt™ kan bidra till en bättre hållning, muskelkoordination och kroppsmedvetenhet under skidåkning. Därmed är det användbart som en del av förhindrande av skidskador. Du kan läsa hela studien här.

 

Du kan läsa alla ovanstående och fler vetenskapliga studier här: