Läs mer

Läs mer


 

Ryggstöd från Anodyne®

Det är idag allmänt känt att ergonomiska hjälpmedel optimerar människans välmående. Bästa möjliga arbetsmiljö och vardag består av en variation av positioner och rörelser, men i de flesta fall präglas våra dagar av upprepade rörelsemönster och påfrestningar, både i hemmet och på arbetet. Här finns de ergonomiska verktygen som kan stärka dig i vardagen.