Vi är stolta över våra produktetiketter och registreringar, som är din garanti för att du som kund investerar i kvalitativa och godkända produkter.

Endast en typ av hållningskorrigerande plagg är både registrerad hos FDA (US Food and Drug Administration) och MDR-registrerad som medicinteknisk produkt: Anodyne®-produkter. På den här sidan kan du läsa mer om de olika registreringar som bland annat vår Posture Shirt™, AlignMe Bra, SpinalQ och MyLign Pro har uppnått.


Registrerade hos FDA

Anodyne® är den exklusiva europeiska tillverkaren av hållningskorrigerande kläder med teknik från amerikanska Alignmed - världens enda tillverkare av hållningskorrigerande kläder som är registrerad hos FDA, USA:s federala livsmedels- och läkemedelsmyndighet. Du kan se Alignmeds FDA-registrering här.


MDR-registrerad som medicinsk utrustning

Utöver FDA-registreringen är Anodyne®-hållningskorrigerande plagg med teknik från Alignmed MDR-registrerade som medicintekniska produkter (klass I). Detta garanterar överensstämmelse med EU:s lagstiftning om medicintekniska produkter och miljö-, hälso- och säkerhetskrav. MDR-registreringen är din garanti för att våra produkter uppfyller kraven för medicintekniska produkter.

Tillverkare och producenter måste kunna visa att produkten uppfyller kraven på kvalitet, säkerhet och prestanda. Medicintekniska produkter får endast släppas ut på marknaden om de är MDR-registrerade.